Ds. oct. 24th, 2020

CGT

ALT CAMP CONCA DE BARBERÀ SINDICAT D'ACTIVITATS DIVERSES

Nova regulació dels ERTO: CCOO i UGT ens tornen a vendre

3 min read

En documents adjunts teniu el Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, l’informe sobre el RDL elaborat pel Gabinet Jurídic Confederal de la CGT i el comunicat de valoració sobre el RDL fet pel SP Confederal de la CGT

El recent acord aconseguit entre Govern, patronal i CCOO i UGT s’ha materialitzat en l’aprovació del Reial decret llei 24/2020 del 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, pel qual, entre altres mesures, es prorroga la durada dels ERTO per força major i es possibilita que els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció (ETOP) gaudeixin d’exoneracions en les quotes de Seguretat Social a partir d’1 de juliol de 2020.

Pel que fa als ERTO de força major, una de les modificacions més significatives és que es prorroga la seva durada fins al 30 de setembre de 2020, no podent sol·licitar-se nous ERTO de força major des de l’entrada en vigor del Reial decret llei.

Quant als ERTO ETOP es poden continuar aplicant fins al 30 de setembre de 2020, pel procediment abreujat previst en l’article 23 del Reial decret llei 8/2020, encara que es tramitin després de l’entrada en vigor de l’actual Reial decret llei. La tramitació podrà iniciar-se mentre estigui vigent l’ERTO de força major i la data d’efectes es podrà retrotreure a la data de finalització d’aquell.

En tots dos casos, això és, tant ERTO de força major com ETOP, s’introdueixen noves previsions, com el fet que no podran realitzar-se hores extraordinàries, ni establir-se noves externalitzacions de l’activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació de l’ERTO, a més es prorroguen fins al 30 de setembre les mesures de protecció de la desocupació de l’article 25, apartats 1 a 5, del Reial decret llei 8/2020, això és, possibilitat d’accedir a la desocupació, encara que no es reuneixi el període mínim de cotització, en el cas de persones afectades per ERTO de força major o ETOP, i reposició de les prestacions consumides durant aquest període, però no ha d’oblidar-se que només en els primers 6 mesos es percebrà el 70% de les bases de cotització, reduint-se després al 50%.

Pel que fa a l’exoneració de quotes a la Seguretat Social a les empreses, s’unifica el tractament entre tots dos tipus de ERTO, permetent el gaudi d’exoneracions de quotes també en els ETOP, a partir de l’1 de juliol de 2020, la qual cosa és una invitació a les empreses a la utilització d’aquesta mesura que va en detriment de la classe treballadora, sense importar si realment existeix cap causa per a això o només l’interès empresarial d’aprimar temporalment les plantilles.

Però a més, fa vergonya que hagi de ser el propi Govern qui limiti, almenys de moment, l’ús d’aquesta modalitat d’ERTO exprés i de cost reduït per a les empreses fins al 30 de setembre de 2020, ja que la intenció dels sindicats majoritaris de la mà dels empresaris, era que es poguessin utilitzar almenys fins al 31 de desembre de 2020.

Des de CGT entenem que l’aposta ha de ser pel repartiment del treball, reduint les jornades i mantenint els salaris, prohibint les hores extres i les subcontractes que no fan una altra cosa que precaritzar l’ocupació, evitant mesures com les aprovades recentment i que ocasionaran sens dubte molts acomiadaments i per tant molt sofriment a la classe treballadora.

SP Comitè Confederal de la CGT

Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial

BOE-A-2020-6838-2

Informe sobre el RDL elaborat pel Gabinet Jurídic Confederal de la CGT

INFORME-NUEVA-REGULACION-ERTE-FUERZA-MAYOR-2

Comunicat de valoració sobre el RDL fet pel SP Confederal de la CGT

comunicado-nueva-regulación-ERTO-2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *